Ceny za znalecké posudky

pozemky od 2 000,- Kč bez DPH
bytové a nebytové jednotky od 3 500,- Kč bez DPH
rodinné domy od 5 000,- Kč bez DPH

Ostatní stavby, jako např. zemědělské a průmyslové objekty, výrobní areály, sklady, obchodní centra atd. cena dohodou

 

"Výše uvedené ceny jsou platné pro ocenění nemovitých věcí zpracovaná dle platné oceňovací vyhlášky ( zákon č.151/1997 Sb. v platném znění)"

Znalečné za znalecké posudky pro stanovení obvyklé ceny nebo tržní hodnoty nemovité věcí se navyšuje až o 25 % k výše uváděným cenám.

 

Termíny

Standardně provádíme vypracování znaleckého posudku v termínu 2 týdny. V případě potřeby lze posudek vypracovat dříve. Předpokladem je však zpřístupnění nemovitosti k provedení místního šetření a dostupnost nezbytných podkladů zejména výpisu z Katastru nemovitosti.

Budete-li požadovat jakékoliv bližší informace o nabízených činnostech a cenách zavolejte, nebo pošlete e-mail, rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti, případně vypracujeme konkrétní cenovou nabídku. V případě dlouhodobější spolupráce nabízíme možnost výrazných slev.